CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VN TẠI PHÍA NAM

240

Hiện nay, TEDI SOUTH có nhu cầu tuyển dụng:
– 10KsuXây dựng giao thông
– 03 Kỹ sư Xây dựng Cảng – Đường thủy
06 Kỹ sư Kinh tế Xây dựng
– 04 Kỹ sư Trắc địa – Bản đồ
– 04 Kỹ sư Địa chất

Vui lòng nộp hồ sơ tại địa chỉ: Phòng Nhân Chính — Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải phía Nam, 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa — Quận 1 — TP.HCM.

 

Ý kiến của bạn