Hướng dẫn ứng viên tham gia ngày hội việc làm online

Cám ơn Bạn  đã đang ký.Mời Bạn tạo tài khoản và CV tại cổng thông tin việc làm của Trường: https://vieclamneu.com/

Hướng  dẫn ứng viên: https://hotro.vieclamneu.com/huong-dan-tao-ho-so/

Mời Bạn tải app dành cho ứng viên: https://hr.jobnow.com.vn/jobnow-university

Để tham gia ngày hội việc làm online, bạn tải phần mềm Zoom và tạo 1 tài khoản

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom: https://edunow.today/courses/xxx